• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MI?DZYZDROJE 2017

Tradycyjnie ju? jak ka?dego roku  klasy trzecie odby?y wycieczk? do Mi?dzyzdrojw. Od 7 do 13 maja trwa?a wspania?a i ...

DZIE? DZIECKA

1 czerwca 2017 roku w naszym gimnazjum ?wi?towali?my dzie? dziecka.

WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

W Roku Brata Alberta wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas pielgrzymowali do miejsca szczeglnie zwi?zanego z tym wielkim ?w...

 • MI?DZYZDROJE 2017

  piątek, 09 czerwca 2017 00:00
 • DZIE? DZIECKA

  piątek, 02 czerwca 2017 12:00
 • WOLONTARIUSZE PIELGRZYMUJ?

  czwartek, 25 maja 2017 10:11
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:616. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:317. Error 9: Invalid character
Konkursy

Email Drukuj PDF

6 czerwca 2017 r. w I LO W K?dzierzynie- Ko?lu odby? si? II Powiatowy Konkurs Gwary ?l?skiej dla gimnazjalistw. W tej edycji udzia? wzi??y tylko trzy gimnazja: z Paw?owiczek, PG nr 1 z K?dzierzyna-Ko?la i nasze z Walec. Mieli?my wi?c miejsce na podium zagwarantowane, jednak nasze ambicje by?y znacznie wi?ksze.

Poprawiony: wtorek, 20 czerwca 2017 15:08 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

11 kwietnia 2017 roku odby?a si? XXXIV edycja Wielkiego Dyktanda Zamkowego. Jest to konkurs ortograficzny dla uczniw gimnazjw oraz szk? ponadgimnazjalnych  powiatu krapkowickiego  a tak?e zaprzyja?nionych szk? spoza powiatu. Nasze gimnazjum godnie  reprezentowa?y uczennice klas drugich i trzecich: Julia Konieczny (IIA), Klaudia Laksy (IIB), Dominika Grzesik (IIB), Sarina Szczepanek(IIB), Wiktoria Mielczarek(IIIB), Ania Nadolska (IIIB), Natalia Nowak (IIIB) oraz Dominika Kubata (IIIA). Wszystkie uczestniczki bardzo dobrze poradzi?y sobie z wyj?tkowo trudnym tekstem autorstwa p. Aleksandry Galli.


Poprawiony: wtorek, 25 kwietnia 2017 10:13 Więcej…
 

LAUREATKA KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ

Email Drukuj PDF

17 marca w Opolu odby? si? fina?owy etap konkursu wiedzy religijnej GIMNAZJALISTA. W konkursie tym, z wielkim sukcesem, wzi??a udzia? uczennica Anna Nadolska z kl. III b. Zosta?a tegoroczn? laureatk?. Rozdanie nagrd nast?pi 18 maja w Opolu.

    

Więcej…
 

CHEMICZNA G?OWA

Email Drukuj PDF

Dnia 09.03.2017r. w Zespole Szk? nr 3 w K?dzierzynie-Ko?lu reprezentacje osiemnastu szk? gimnazjalnych wzi??y udzia? w VI edycji konkursu "Chemiczna g?owa''


Poprawiony: poniedziałek, 27 marca 2017 11:03 Więcej…
 

DYPLOMATYCZNE DYKTANDO

Email Drukuj PDF

W poniedzia?ek 20 marca 2017r. Natalia Nowak z klasy 3b i Julia Konieczny z 2a reprezentowa?y nasz? szko??, bior?c udzia? w dyktandzie dyplomatycznym. By?a to pierwsza edycja konkursu, ktry mia? na celu przybli?enie uczniom tematyki dyplomacji, upowszechnienie poprawno?ci ortograficznej i promowanie staranno?ci j?zykowej. Imprez? zorganizowa? Regionalny O?rodek Debaty Mi?dzynarodowej w Opolu. Uczestnicy - uczniowie gimnazjw wojewdztwa opolskiego - pisali dyktando w reprezentacyjnej sali im. K. Musio?a w opolskim Ratuszu.

Poprawiony: poniedziałek, 27 marca 2017 11:19 Więcej…
 

TURNIEJ TENISA STO?OWEGO

Email Drukuj PDF

W dniu 26 stycznia 2017 roku odby? si? powiatowy turniej Tenisa Sto?owego w Strzeleczkach. Udzia? w turnieju wzi?li: B?a?ej Szczepanek, Szymon Krl, Piotr Labisz, Ignacy Marcin oraz Magdalena Babiak. W turnieju zwyci??y? B?a?ej Szczepanek nie ponosz?c ?adnej pora?ki. Serdecznie gratulujemy wygranej oraz awansy do FINA?U WOJEWDZKIEGO

Poprawiony: piątek, 10 marca 2017 14:03 Więcej…
 

PODZI?KOWANIA

Email Drukuj PDF

Moim uczennicom:

                         - Julii Konieczny 

                         - Wiktorii Mielczarek

                         - Natalii Nowak

                         - Madzi Grabarczyk

Serdecznie dzi?kuj? za systematyczn? i rzeteln? prac?, za du?y wysi?ek w?o?ony w przygotowanie si? do konkursu polonistycznego, za wzorow? postaw? pe?n? zaanga?owania, za owocn? i przyjemn? wsp?prac?.

                                                Jednocze?nie serdecznie gratuluj? sukcesu.

                                                                                                                                                              Maria Su?ek :) 


Poprawiony: piątek, 27 stycznia 2017 13:32
 

OLIMPIADA WIEDZY O HIV I AIDS

Email Drukuj PDF

Na pocz?tku grudnia w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach odby?a si? Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS. Nasz? szko?? reprezentowa?y 3 uczennice: Anna Nadolska z klasy IIIb, Melania Tomeczek z klasy IIIc i Aleksandra Polak z klasy IIb.


Poprawiony: środa, 04 stycznia 2017 13:05 Więcej…
 

Email Drukuj PDF

Emocje laureatw VII Wielkiego Wojewdzkiego Dyktanda J?zyka Niemieckiego si?ga?y zenitu, kiedy Pani Anna Morawiec Dyrektor naszego gimnazjum po przywitaniu wszystkich przyby?ych na gal? zacz??a zaprasza? na scen? uczestnikw dyktanda, ktrzy pope?nili najmniejsz? ilo?? b??dwi i do??czyli do grona laureatw wszystkich edycji naszego konkursu poprawnej pisowni w j?zyku niemieckim.

Poprawiony: środa, 07 grudnia 2016 12:33 Więcej…
 

KONKURS EDUKACJA GLOBALNA

Email Drukuj PDF

17 listopada b.r. uczniowie naszej szko?y z klasy 3a: Zuzanna Nossol, Michaela ?wiecznik i Mateusz Sznober pod opiek? swojej wychowawczyni Agaty Makioli wzi?li udzia? w II Wojewdzkim Konkursie Z EDUKACJ? GLOBALN? ZA PAN BRAT.

Poprawiony: środa, 07 grudnia 2016 12:31 Więcej…
 

PUCHAR JEST NASZ!

Email Drukuj PDF

Dnia 9 maja 2016 roku w Zespole Szk? im. Jana Kili?skiego w Krapkowicach odby? si? IX Konkurs Matematyczny. Uczniowie naszego gimnazjum po raz trzeci z rz?du wygrali ten konkurs. W klasyfikacji oglnej uczniowie  PG Walce zdobyli najwi?ksz? ilo?? punktw i tym samym otrzymali po raz kolejny (tym razem ju? na sta?e) Puchar Starosty Krapkowickiego dla Najlepszego Gimnazjum w Konkursie Matematycznym im. T. Knysza.


Poprawiony: sobota, 11 czerwca 2016 10:58 Więcej…
 


Strona 1 z 12

DZIE? DZIECKA

 • images/foto_mik/1.jpg
 • images/foto_mik/2.jpg
 • images/foto_mik/3.jpg
 • images/foto_mik/4.jpg
 • images/foto_mik/5.jpg
 • images/foto_mik/6.jpg
 • images/foto_mik/7.jpg
 • images/foto_mik/8.jpg
 • images/foto_mik/9.jpg

Do wakacji...

_________________

Pogoda

Pogoda Walce z serwisu

Data